Tootmine

Tootmise arvestuseks on “Eeva” majandustarkvaras süsteem “Tootmine”.

Tootmise moodul on mõeldud kasutamiseks koos Eeva laosüsteemiga.

tootmine

Eeva tootmise planeerimine lubab optimiseerida ressurssside kasutamist.

Tootmise ja laosüsteemi võimalused:

  • Kalkulatsioonide sisestamine. Mitmetasemelised kalkulatsioonid: kalkulatsioonis võivad olla omakorda pooltooted jne.
  • Toodete tellimuste sisestamine
  • Materjali vajaduse leidmine
  • Perioodi toodangu registreerimine
  • Tootmise otsekulude sisestamine
  • Kaudkulude jaotus tootele tükipalga vm. kriteeriumi järgi
  • Tooteühiku omahinna aruanded
  • Komplektide arvestus. Mitmetasemelised komplektid.
  • Partiide arvestus
  • Lõpetamata toodangu arvestus.
  • Tellimustest tööplaani ja toodangu moodustamine

Eeva tootmisest on olemas lahendust erinevate tööstute jaoks:

 • Õmblustööstus, normid, tükipalga arvestus
 • Saetööstus, pakid, partiid, puidu väljatulek
Print Friendly, PDF & Email