Tootmine

Tootmise arvestuseks on “Eeva” majandustarkvaras süsteem “Tootmine”.

Tootmise moodul töötab koos Eeva laoga. Eeva toetab nii koonduvat (paljudest asjadest tehakse üks) kui ka hargnevat (ühest asjast tehakse mitu) tootmist.

tootmine

Eeva tootmise planeerimine lubab optimiseerida ressurssside kasutamist.

Tootmise ja laosüsteemi võimalused:

  • Kalkulatsioonide sisestamine. Mitmetasemelised kalkulatsioonid: kalkulatsioonis võivad olla omakorda pooltooted jne.
  • Toodete tellimuste sisestamine
  • Materjali vajaduse leidmine
  • Perioodi toodangu registreerimine
  • Tootmise otsekulude sisestamine
  • Kaudkulude jaotus tootele tükipalga vm. kriteeriumi järgi
  • Tooteühiku omahinna aruanded
  • Komplektide arvestus. Mitmetasemelised komplektid.
  • Partiide arvestus
  • Lõpetamata toodangu arvestus.
  • Tellimustest tööplaani ja toodangu moodustamine

Eeva tootmisest on olemas lahendused erinevate tööstusharude jaoks:

 • Õmblustööstus. Normid, tükipalga arvestus
 • Puidutööstus. Pakid, partiid, puidu väljatulek