Iseteeninduskassa

Eeva iseteeninduskassa toetab ostupulte, kus ostjad skaneerivad kaupade ribakoode ja tasuvad kaardimaksega iseseisvalt. Ostupuldid paiknevad laadimisalustel. Sissetuleku alas on lukustusega alused, kassades lukustamata alused.

Ostja autentimine

Ostja isikustamiseks kasutatakse tahvli või arvutiga USB kaabliga ühendatud triipkoodilugejat, millega loetakse ID kaardilt isikukood.

Autentimiseks tuleb käivitada brauseris Eeva autentimisrakendus ostupult/authenticate

Ostja näitab skännerile Id kaarti, kust loetakse isikukood. Peale isikukoodi lugemist lukustatakse lahti laadimisalusel olev ostupult 10 sekundiks.

Alus hakkab helendama ja heledus aeglaselt kahanema. Puldile ilmub esindatava valimise kiri.

Ostja võtab puldi ja valib oma esindatavate hulgast, kellele arve tehakse.

Dokument / Arve alla lisatakse uus arve ostja andmetega. Moodustajaks masinaks pannakse opult, veergu Kaal pannakse puldi number.

Puldi numbrid omistatakse pultidele järjest esimesel kasutusel.

Mitteolemasoleva isikukoodi sisestusel pakutakse uue ostja registreerimist:

Kaupade skaneerimine

Puldiga skaneeritakse ribakoode. Kui kaup on juba skaneeritud, suurendatakse kogust, muidu lisatakse uus rida juurde.

Olemas olevatel ridadel saab muuta koguseid. Muutuste salvestamiseks saab vajutada uuenda nupule või skaneerida järgmine ribakood.

Toote eemaldamiseks pannakse koguseks 0 ja vajutatakse uuenda nupule.

Kogusest sõltuva hinna puhul arvutatakse hind ümber. All on näha lõppsumma.

Ostu võib katkestada, pannes puldi tagasi laadima. Siis kustutatakse puldist arve, kuid arvete nimekirja jääb selle alles.

Iseteeninduskassas maksmine

Iseteeninduskassades töötab Eeva iseteeninduskassa programm ostupult/kassa?kassanr=<kassa number>.

Kaardimaksed tehakse Eeva Pinpadiga. Kaardimakse autoriseerimiseks jaoks käivitatakse Aruanne / Tasumata arve / Ostupuldi kassa. Seadista / Parameeter all täidetakse kassa number ja kassa objekt.

Kaardiga maksimiseks skaneerib ostja kassa juures oleva spetsiaalse ribakoodi, mis sisaldab kassa numbrit. Kassa number kirjutatakse arve päisesse. Kassaprogramm kontrollib iga viie sekundi tagant, kas on tekkinud tasumist vajavaid selliseid arveid. Kui on, kustutatakse arvepuldist ja käivitatakse kaardimakse tegemine. Kui makse õnnestub, kinnitatakse arve, lisatakse tasumise muu sissetulud dokument ja trükitakse ostu ning kaardimakse kviitungid.

Kui makse ei õnnestu, kviitungit ei trükita, logifailis ja saatmis aruandes on näha põhjus.

Muul viist tasumiseks läheb ostja kassasse, kust otsitakse arvete alt ostja sisestatud arve ja vormistatakse makse.

Ostuprotsessi jooksul on võimalik ka suures arvutis arvete alt arvet korrigeerida.

Pult pannakse tagasi laadima, on valmis järgmise ostja jaoks.