Eeva arvekeskus

Eeva arvekeskus on mõeldud ostuarvetega töö automatiseerimiseks. Ostuarved loetakse e-arvete süsteemist või e-postiga saadetavatest PDF ja Eesti e-arve XML failidest koos PDF manusega. Loetud ostuarved ilmuvad automaatselt programmi ostuarvete alla.

Ostuarvete all saab ostuarveid vaadata manuse näitamise valikuga ja neid aktsepteerida.

Arvekeskuse võimalused:

  • Ostuarvete lugemine Eesti e-arve formaadis arvetest
  • Ostuarvete lugemine PDF jm. kujundatud formaatidest
  • Eeva arvekeskuses on ettevõttel oma e-posti aadress ostuarvete vastuvõtuks Tarnijad ja ettevõtte oma saadavad sinna arveid ja need ilmuvad ostuarvetesse.
  • Kulude jaotamine

Aktsepteerimine Eeva arvekeskuses:

  • Erinevad aktsepteerijad
  • Aktsepteerimise järjekord
  • Kinnitusringid
  • Aktsepteerima arvete meeldetuletus