Iseloomustus

Programmi koostisosad * Pearaamat * Dokumendid * Ladu ja põhivara * Palk ja personal * Interneti kaugtöö * E-tellimiskeskus ja e-pood * Eeva kasutusvaldkonnad * Eeva versioonid * Muud võimalused 


Eeva Majandustarkvara on ettevõtte tegevust hõlmav terviklik infosüsteem.


 

PROGRAMMI KOOSTISOSAD

 FINANTS

 LADU JA TEENUSED

 MÜÜK  JA OST

 PALKL, PERSONAL, TÖÖAEG

 PANK, KASSA, KULU DOKUMENDID, LEPINGUD

 KASSASÜSTEEM

 ÜÜRIARVESTUS

 TOOTMINE. OMAHINNA LEIDMINE

 PÕHIVARA

 TELEHANSA.net JA U-net ÜHENDUSMOODULID

 INTERNETI KAUGTÖÖ SERVER

 MAKSETERMINAL

 E-TELLIMISKESKUS

Eelpool kirjeldatud osad on koondatud järgnevatesse moodulitesse:

moodulid

Kõik moodulid töötavad koos

Programmi osad on täielikult integreeritud. Näiteks palgasüsteemis arvutatud palgast moodustatakse automaatselt maksekorraldused dokumentide osasse.

Palju valmis aruandeid

Programmi eeliseks on enamike Eestis vajalike aruannete olemasolu: pole vaja midagi kujundada, võib kohe tööle hakata. Ka juhul, kui lisate või kustutate kontosid, pole vaja aruandeid muuta. Erinevaid aruandeid on võimaik vastavalt Teie ettevõtte vajaduste järele kujundada.

Rahvusvaheline versioon

Programmist on olemas rahvusvaheline versioon inglise, vene, läti, leedu, saksa ja soome keeles.

Näiteks saavad kaupade nimetused nii eesti täpitähtedega kui ka vene keeles.

Programm saab korraga suhelda erinevates keeltes kasutajatega: igale kasutajale saab määrata oma keele.

Kasutajasõbralikkus

Meie pakutav tarkvara arvestab, et inimene võib eksida. Valet sisestust on võimalik parandada ning kinnitatud dokumente muuta arvestades head raamatupidamistava.

– Tagasi ülesse –

 

PEARAAMAT

Eeva pearaamatu alamsüsteem on programmi keskne osa, kuhu tulevad automaatselt teistest alamsüsteemidest moodustatud lausendid. Samuti saab sinna lisada lausendeid ka käsitsi.

Pearaamatut kasutatakse raamatupidamise, maksu- ja finantsaruannete saamiseks.

Graafilised väljundid lubavad analüüsida teie ettevõtte tegevust eriti ülevaatlikult.

Ostjate ja hankijate kontodel saab vaadata võlgnevusi, kas ettevõtete või arvete tasemel.

Eeva lubab koostada pearaamatut mitmes erinevas masinas ja siis lausendite tabelid kokku tuua ühte masinasse, kus tehakse teie firma tervikbilanss.

Valuutaarvestus

Pearaamatu kontod võivad olla ka erinevates rahaühikutes. Eeva võib moodustada kursimuutustest tulenevaid lausendeid.

Klassifikaatorid

Programm lubab arvestust pidada erinevat liiki klassifikaatorite lõikes. Klassifikaator kuulub mingi konto juurde ja teda võib vaadelda kui kontonumbri jätku. Igal klassifikaatoril on oma algsaldo, oma käibed, talle leitakse oma lõppsaldo. Klassifikaatorid annavad hea võimaluse analüüsida müüki, lepingute täitmist vms. Näiteks võib esimeseks klassifikaatori liigiks (objektiks) olla kauplused ja teiseks liigiks (subjektiks) isik, kes müüs. Kui müüja müüb erinevates kauplustes, saate kokkuvõtteid nii kaupluste kui ka müüjate lõikes.

Eelarve

Kontodele saab kehtestada eelarve ja jälgida eelarve täitmist.

Konsolideerimine

Programm sisaldab võimaluse erinevate ettevõtete bilansside ja kasumiaruande konsolideerimiseks. Ette saab anda osalusprotsendi. Kontserni sisekäive elimineeritakse automaatselt.

Finantsnäitajate analüüs

Finantsnäitajate aruanne toob võrdlevalt välja ettevõtte olulisemad näitajad. Seda saab kasutada tegevuse analüüsiks.

Valmis aruanded:

 Päevaraamat

 Pearaamat

 Käibeandmikud kuupäevade, klientide, arvete, klassifikaatorite lõikes

 Käibedeklaratsioon

 Kasumiaruanne

 Rahavood

 Bilanss

– Tagasi ülesse –

DOKUMENDID

Alamsüsteem “Dokumendid” hõlmab müügi-ostureskontro ja mitmesugused raamatupidamise dokumendid.

Siin toimub dokumentide sisestamine, trükk, arvete, kassa-, panga- ja avansiraamatute trükk, infovahetus pangaga, arvete tasumise jälgimine, dokumentide konteerimine pearaamatusse.

 Ostu-müügiarved. Ettemaksuarved. Kreeditarved.

 Ostu-müügireskontro. Rahavoo ennustus.

 Kassaorderid

 Maksekorraldused

 Avansiaruanded

 Pangaprogrammide side: maksekorralduste ja välismaksekorralduste saatmine

Aruanded:

 Arvelduste seis. Arvete tasumine.

 Rahavoo prognoos

  Intrastati aruanded, Intrastati kontroll

 Lepingute koostamine ja trükk

– Tagasi ülesse –

LADU, TEENUSED JA PÕHIVARA

Kaubandus:

 Saateleht, vastuvõtuakt, kuluks kandmine

 Müügi- ja ostutellimused

 Kaupluste, ladude ja toitlustuskohtade omavahelised käibed.Erinevad müügihinnad.

 Kassamüük.

 Hinnakujundus baasmüügihinna ja hinnakirjade järgi.

 Pakkumiste arvestus

Tootmine:

 Toodangu kalkulatsioonid

 Materjali plaaniline ja tegelik kulu toodangule

 Tootmise planeerimine, tellimuste leidmine

 Komplektid

Põhivara:

 Põhivara

 Vastuvõtuakt, väljastus, sisekäive, kuluks kandmine

 Amortisatsiooni arvestus, aruanded

 Põhivahendi kaart

Analüüs:

 Palju erinevaid pingeridu (enim müüdud kaubad, enim ostnud kliendid jne)

 Müügikäive ja kasum kuude, päevade, klientide lõikes

 Müügi võrdlus

– Tagasi ülesse –

PALK, PERSONAL

Palgaarvestuse väljunddokumentideks on:

 Ühine palgaleht

 Eraldi palgalehed igale inimesele

 Palgalipikud

 Palga koondtabelid

 Palgakaardid

 Üksikisiku tulumaksu õiendid

 Maksudeklaratsioon

Palga saab konteerida vastavalt Teie poolt näidatud kirjeldusele.

Püsisummade tabelisse sisestate isikute palgad ja kinnipidamised. Selle alusel lisab programm vastavatesse väljamaksetesse need tasud juurde.

Puhkustasude arvutamisel sisestate puudumise perioodi ning vajadusel ka protsendi ja mittetasustatavate päevade arvu. Nende alusel leiab programm kuus makstava tasu, samuti arvestab neid ajapalga arvutamisel.

Palgakaardi trükk vabastab teid käsitsi isikute palgaarvestuse kaartide pidamisest.

Palgasüsteem sisaldab mitmeid mugavaid lahendusi, mis teevad Teie töö oluliselt kiiremaks:

 Palkade jm. perioodiliste summade automaatne arvestamine: palgad võivad muutuda kuu keskel.

 Automaatsed kuu ümberarvestuse võimalused: palgad võivad muutuda tagantjärele.

 Puhkuste jm. summade automaatne arvutamine kuupäevade järgi.

 Palgasummade määramine valemite abil. Puhkustasu jm. summasid võib arvutada täpselt nii, nagu vaja.

 Palgaarvestus ametikohtade järgi: isik võib olla erinevatel ametikohtadel, nende palku ja puhkuseid arvestatakse sõltumatult.

 Tööpäevade ja töötundide jälgimine statistika jaoks.

 Summade kirjelduse tabelis paiknevad üle 80 erineva palgasumma kirjeldused.Neid saab vajadusel lisada juurde või muuta.


– Tagasi ülesse –

EEVA KLIENT-SERVER

Eevaga saab töötada läbi Interneti. Selleks läheb vaja Eeva klient-serverit. Selle kasutamisel on üks programm ühes masinas ning kasutajad kasutavad seda nagu tavalist Eevat. Klient-serveri moodul põhineb maailmas laialt levinud PostgreSQL andmebaasil. Tehtud muutused on kohe nähtavad teistele kasutajatele.

 

server.jpg (1551 bytes)

Eeva klient-serveri moodul võimaldab teha enamikke programmi toiminguid reaalajas, asukohast olenemata. Tingimuseks on vaid Interneti ja seadistatud masina olemasolu.

E-TELLIMISKESKUS

Eevat saab edukalt kasutada veebikaubanduses. Eeva e-tellimiskeskus sisaldab veebiserveris paiknevat ostukeskkonda. Sinna saab paigutada kaubad koos piltidega, tootepuu ja ostukorvi koos tellimuse vormistamisega.

veebipoe demo.jpg

Veebiserveris paiknevad andmed sünkroniseeritakse Eeva e-poe liidese abil ettevõtte sisevõrgus paikneva osaga. Võimas sisuhaldustarkvara võimaldab kujundada ettevõtte dünaamilise kodulehe koos paljude võimalustega.

– Tagasi ülesse –

PROGRAMMI KASUTUSVALDKONNAD

Raamatupidamine:

  • Väikeettevõtte raamatupidamine algdokumentidest bilansini.
  • Mitme firma versioonid raamatupidamis- ja audiitorfirmadele
  • Kulude ja tulude arvestus erienvate dimensioonide lõikes.
  • Kulude jaotamine
  • Kontserniversioon kontserni koondbilansi saamiseks

Kaubandus:

 Hulgimüük. Eeva varade süsteemi kasutatakse hulgilaona, kus toimub kauba vastuvõtt, sisekäive, kuluks kandmine, müügiarved, tasumise jälgimine, müügikatte analüüs, graafiline analüüs. Kreedit- ja ettemaksuarved.

 Jaemüük. Eeva lubab teostada jaemüügi arvestust. Võimalik on jälgida kauba liikumist ladudest poodidesse, toitlustuskohtadesse ja tagasi. Igal kohal võib olla erinev hinnalisand. Võimalik on teha ümberhindlusi.

 E-kaubandus. Tootepuu, toodete pildid. Kaupade otsing, tellimuse esitamine. Baseerub Eeva sisuhaldussüsteemil, mis lubab luua ettevõtte tervikliku kodulehe.

Laoarvestus:

 Saateleht, vastuvõtuakt, sisekäive

 Kuluks kandmine

 Keskmise hinna arvutus

 Erinevad valuutad

Tootmine:

 Toodangu kalkulatsioon

 Tegelik ja normatiivne kulu

 Tooteühiku omahind

Ehitus:

 Eelarvete, pakkumiste, kalkulatsioonide koostamine

 Projektipõhine arvestamine

Autoteenindus:

 Remondilehed ja andmebaas remontide ajaloost. (Võimalik saada selge ülevaade juba tehtud töödest)

 Töökäsud ja töömeeste aja planeerimine

 Varuosade analoogide leidmine

Transpordifirmadele:

 Sõidulehed

 Autode kuluarvestus

 Marsruutide koostamine, kauba laadimine marsruudi järgi.

– Tagasi ülesse –

PROGRAMMI VERSIOONID

 Eeva lubab paljudel kasutajatel töötada ühiste andmetega. Samaaegselt saab näiteks arveid kirjutada mitu kasutajat.

 Eeva mitme firma versioon lubab ühe programmi koopiaga teha mitme ettevõtte või sama ettevõtte erinevate osade raamatupidamist. Firmadele ühised andmed paiknevad ühiste andmete kataloogis. Igale firmale erilised andmed paiknevad selle firma kataloogis.

 Eeva hajusversioonid lubavad programmi kasutada üheaegselt erinevatel arvutitel ja andmeid kas võrgu kaudu või andmekandjate abil viia ühest masinast teise. Üheaegselt võib infot sisestada ka samadesse alamsüsteemidesse. Näiteks võib arveid koostada paljudel masinatel ja siis teistest masinates koostatud dokumendid tuua kokku ühte või mitmesse masinasse.

– Tagasi ülesse –

MUUD VÕIMALUSED

 Arvestus kontode, kuut erinevat liiki klassifikaatorite, klientide, dokumentide, valuutade kaupa.

 Andmekaitse: paroolid, kindlustuskoopiad, taastamine.

 Müügi, finantsanalüüsi jm. graafikud, diagrammid.

 Kasutaja poolt muudetavad arvutuseeskirjad, väljundvormid, päringud, graafikud.

 Graafiline analüüs

 Võimalik ise kujundada sisestusmakette

 Võimalik lisada andmebaasidesse juurde lisavälju

- Tagasi ülesse –