Palk, tööaeg

Eeva palgaarvestus lubab arvestada töötajatele tasusid.

Palgaarvestuse võimalused:

 • Vastavuses Eesti Vabariigi seadustega ja arvestab Eesti vabariigi maksukorraldusega.
 •  Palka saab ühe süsteemi raames arvestada erinevatele allüksustele
 •  Igal kasutajal saab olla oma kasutajanimi (ja salasõna).
 •  Kasutaja juurdepääsu saab piirata teatud tegevustele ja andmetele.
 •  Juurdepääsu on võimalik piirata osakonna (objekti) kaupa.
 •  Palgaarvestuseks ja aruandluseks vajalikud püsiandmed.
 •  Töötajate isiku-, palga- ja töökohaandmed.
 •  Kinnipidamiste ja maksude arvestamiseks vajalikud andmeid.
 •  Kirjeldada saab erinevaid tasuliike, kinnipidamisi ja makse.
 •  Tasusid ja lisatasusid saab arvestada võttes arvesse töötatud öö- ja ületunde ning puhkepäevadel ja riiklikel pühadel töötamist.
 •  Palgalehti saab arvestada kas kogu asutusele korraga või ühele töötajale.
 •  Saab sisestada ühekordseid lisatasusid ja kinnipidamisi.
 •  Lisatasule ja kinnipidamisele saab määrata kehtivuse algus- ja lõpukuupäev.
 •  Avanssi saab arvutada üks või rohkem kordi kuus.
 •  Võimalik on arvutada keskmist päevatasu puhkuserahade arvutamiseks.
 •  Programm arvestab puhkuse perioodi jäävad kalendripäevad ja tööpäevad automaatselt.
 •  Kui puhkuse periood hõlmab mitut kuud, arvutab “Eeva” kõigi kuude puhkuse perioodi kalendripäevad ja tööpäevad eraldi.
 •  Haiguslehtede perioodide sisestamine.
 •  Võimalik on registreerida mitte töötatud päevi (mis ei ole haiguspäevad ega puhkuse päevad).
 •  Programm leiab automaatselt kuus töötatud päevad arvestades kalendrijärgsetest tööpäevadest maha puhkusel oldud päevad, haiguspäevad ja muud mitte tööl oldud päevad.
 •  Kui eelmise kuu haiguspäevade eest on palk juba välja makstud, teeb programm pärast haiguslehe sisestamist automaatselt tegema järgmise palga arvutamisel tagasiarvestuse.
 •  Võimalik on arvestada puhkuse kompensatsiooni
 • Võimalik on arvestada koondamishüvitist
 •  “Eeva” arvutab ja ümber arvutab keskmisi (näiteks puhkusetasude arvutamisel). Seejuures saab erinevate keskmiste korral määrata, millised tasuliigid selle keskmise sisse kuuluvad (näiteks millised lisatasud kuuluvad puhkuse päevaraha arvutamise keskmise sisse ja millised mitte).
 •  Aasta-kohaste riiklike pühade registri pidamine
 •  Võimalik on sisestada ja mugavalt hallata lisatasusid.
 •  Kuu jooksul on võimalik teha mistahes hulk vahepealsed väljamaksed.
 •  Palgalehele on töötajaid võimalik valida vabalt, st. on võimalik teha palgaleht, kuhu kuuluvad määratud töötajad.
 • On võimalik moodustada pangafailid väljamaksmisele kuuluvate summade kohta nende maksete ülekandmiseks töötajate pangakontodele.
 • Saab eristada, kas konkreetne tasusumma on genereeritud palgasüsteemi poolt automaatselt või on see lisatud käsitsi.
 • Saab moodustada lausendeid palga maksmise toimingute konteerimiseks.
 • Võimalik on palga arvestamise protsessi kordamine.
 • Olemas on riiklikult nõutavad aruanded (maksuamet, statistika jms.).
 • Võimalik on moodustada ametikohtade ja palgaaruandeid, töötajate isiklikke kontokaarte, jms.
 • Võimalik on teha elektroonilised palgalipikud töötajatele edastamiseks E-posti kaudu. Programm moodustab vajalikud E-kirjad ja saadab need automaatselt.
 • Palgasüsteemil on olemas sisse ehitatud aruandegeneraator .
 • Võimalik on töötajale etteantud ajavahemiku kohta palga tõendi trükkimise võimalus.

Palgaarvestuse väljunddokumentide näited:

Elektroonilised aruanded:

Riiklikult nõutavad aruanded:

Ametikohtade ja palgaaruanded

Töötajate kontokaardid

Püsisummade tabelisse sisestate isikute palgad ja kinnipidamised. Selle alusel lisab programm vastavatesse väljamaksetesse need tasud juurde.

Puhkus- ja haigustasude arvutamisel sisestate puudumise perioodi ning vajadusel ka protsendi ja mittetasustatavate päevade arvu. Nende alusel leiab programm kuus makstava tasu, samuti arvestab neid ajapalga arvutamisel.

Palgakaardi trükk vabastab käsitsi isikute palgaarvestuse kaartide pidamisest.

Mugavused

Palgasüsteem sisaldab mitmeid mugavusi, mis teevad töö oluliselt kiiremaks:

 • Palkade jm. perioodiliste summade automaatne arvestamine: palgad võivad muutuda kuu keskel.
 • Automaatsed kuu ümberarvestuse võimalused: palgad võivad muutuda tagantjärele.
 • Puhkuste, haiguste jm. summade automaatne arvutamine kuupäevade järgi.
 • Palgasummade määramine valemite abil. Puhkustasu jm. summasid võib arvutada täpselt nii, nagu vaja.
 • Tööpäevade ja töötundide jälgimine. Norm ja ületundide arvestus.

Summade kirjelduse tabelis paiknevad sajakonna erineva palgasumma kirjeldused. Neid saab vajadusel lisada juurde või muuta.