Põhivara, väikevahendid

Põhi- ja väikevara arvestust saab programmis pidada artiklite, osakondade ja kasutajate kaupa.

Artikkel

Artikkel on vara inventarinumber vm. iseloomulik tähis. Määratakse Nimekiri/Põhivara ja Nimekiri/Väikevahendid tabelites.

Objekt

Osakond (objekt), kus on vahend arvel. Põhivara on alati mingi objekti arvel. Objekt määratakse Klassifikaator/Objekt tabelis.

Vahendi liikumisel objekti ja subjekti vahel säilitab programm kogu vahendi ajaloo. Näha on, mis ajal ka kus vahend on arvel olnud.

Võimalused:

  • Sissetulek, väljastus, sisekäive, kuluks kandmine
  • Vara võib liigutada ka dokumentide osas arve ja ostuarvega
  • Põhivara amordi arvutus, amordi piir, millest edasi ei arvutata
  • Inventuur
  • Amordi andmik
  • Põhivahendi kaart
  • Põhivahendi nimekiri
  • Inventariseerimisnimestik
  • Piltide lisamise võimalus