English pages Russian pages Saada kiri Eetasoftile. suomeksi deutsche Seiten

uudis ~ iseloomustus ~ toetus ~ laadi demo ~ hinnakiri ~ tööpakkumine ~ kassasüsteem ~ interneti kaugtöö server ~ e- kaubandus ~ üüriarvestus ~ e-mail ~ tagasi esilehele ~ 2008. a. palgaarvestus ~ uus kehtiv käibedeklaratsioon


EEVA ÜÜRIARVESTUS

“Eeva” üüriarvestuse moodulist toimub arvete moodustamine dokumentide mooduli alla. Moodul on põhiliselt mõeldud üüri- ja kommunaalteenuste arvete moodustamiseks, kuid see ei takista selle programmiosa kasutamist ka teist tüüpi arvete moodustamiseks.

Registreeritakse korterite ja majade näidud. Nende põhjal moodustatakse arved ja toimub tasumise jälgimine.

e-trips.jpg (1541 bytes)

Kasutamisvaldkonnad:

· Korteriühistutes üüriarvete moodustamine

· Soojusenergia arvete moodustamine

· Veevarustuse arvete moodustamine

· Ühiselamutes üüriarvete moodustamine

· Rentnikele arvete moodustamine

e-trips.jpg (1541 bytes)

Üüriarvestuse mooduli võimalused.

· Korterite arvestite näitude või tarbitud koguse sisestamine. Sisestada saab näidud, programm leiab näitude vahe, või siis koguse.

· Korterite grupeerimine maja, trepikoja vm. tunnuse kaupa.

· Grupi näitude jagamine võrdeliselt elanike arvuga, korteri pindalaga (kuni 3 erinevat pindala), näidu või koguse jagamine võrdselt korterite vahel.

· Arvete moodustamine vastavalt sisestatud näitudele või kogustele.

· Kliendi varasema võla või ettemakse lisamine moodustatud arvetele.

· Võimalik on märkida, kas saadud tulu läheb antud kuu või eelmise kuu arvestusse.

· Hinna määramine vastavalt kliendi liigile. Näiteks võib ühe toote või teenuse hind olla üürnikul väiksem (suurem) kui rentnikul. Samuti on võimalik ära märkida, kas müüakse koos või ilma käbemaksuta.

· Majadel võivad olla erinevad tariifid.

· Tühjade pindade ajutine väljajätmine jaotamisest.

· Tasumise jälgimine üüri liikide kaupa.

Grupi näitude jagamisel arvestatakse ka korteritele eraldi sisestatud näitusid (koguseid). Korterile ei jagata grupi näitu juhul, kui antud korterile on sisestatud antud toote (teenuse) kogus. Grupi ülejäänud liikmete vahel jagatakse sellisel juhul selline kogus, mis on grupi näidust väiksem antud korteri näidu võrra. Näiteks, kui majal on veemõõtja, siis jagatakse maja näit korterite vahel. Aga kui ühel või mitmel korteril on olemas oma mõõtja, siis arvestatakse nende näidud maja omast maha ja alles ülejääk jagatakse nende korterite vahel, kellel isiklikku näitu ei ole sisestatud.

Võimalik on ka selline variant, et kõik grupi liikmed saavad antud koguse. Sellisel juhul mingit jagamist ei toimu. Näiteks kõik grupi korterid maksavad mingi teenuse (paljudes majades nn. fonolukk) eest iga kuu kindla summa.

“Eeva” üüriarvestuse alamsüsteemist moodustatakse kommunaalteenuste arveid dokumentide alamsüsteemi.

Üüriarvestus üüri liikide lõikes

Üüriarvestuse tähtsaks koostisosaks on võimalus jälgida korteriomanike hooldustasude ja üürnike üüride laekumisi kululiikide lõikes. See muudab arvestuse ja raamatupidamise läbipaistvaks ning kergemini jälgitavaks. Põhimõtteliselt tuleks vastavalt seadustes sätestatule pidada eriarvestust ainult korterite remondirahade kohta, aga tegelikus elus on seda mõistlik pidada kõikide kululiikide osas kuivõrd elamuid haldavad ettevõtted on enamasti kõiki teenuseid (küte, soe vesi, külm vesi, kanalisatsioon jne.) vahendav organisatsioon.

Eevas on see probleem on lahendatud uute täiendavate kontode kasutuselevõtuga, millele saaks koguda genereeritud üüriarvetelt erinevaid kululiike tasumata arvete osas ja teisalt tuleksid vastu tasutud arved samade kululiikide osas.


 

logo

Tallinn 12618 Akadeemia 21 - G

Tugi: 6654214, 6654215 e-mail