English pages Russian pages Saada kiri Eetasoftile. eesti deutsche Seiten

Kuvavus ~ Hinnasto ~ Koeversio ~ Kirjoita meille


TALOUSOHJELMISTON EEVA

Ohjelman “Eeva” osa

Hinta EUR

Kaukotuki vuodessa EUR
Pääkirja: päiväkirja, pääkirja, liikevaihtoselostukset, kassa-, pankki-, ennakkokirja, tilikertomus, tuloskertomus, liikevaihtoveroilmoitus; kassavirran, rahataloudelliset selvitykset. Graafinen analyysi.

220

77.00

Asiakirjat: myynti- ja ostolaskut, miinuslasku, ennakkolaskut, kassatositeet, maksumääräykset, kulutositeet, sopimukset, muut asiakirjat. Myynti- ja ostoreskontra. Kertymäennuste.

167

58.45

Varasto: lähetyslista, vastaanotto, sisäinen myynti, kuolettaminen, tarjous, tilaus, ostotilaus. Liikevaihtoselostukset, tilailmoitukset, kortistot. Graafinen myyntianalyysi, eniten ostanut asiakkaat, eniten myydyt tavarat ym. FIFO tai keskihinta.

277

96.95

Palkka ja henkilöstö: palkan tiivistetyt taulukot, palkkalistat, palkkalaskelma, palkkakortti. Henkilökortti. Palkan siirto pankkiin. Lomapäivien laskelma.

220

77.00

Kaikki osat yläpuolella: pääkirja, asiakirjat, varasto, palkka, henkilöstö 884 309.40
Kassajärjestelmä: shekkiprintterin, viivakoodin lukijan, asiakasnäytön, kassalaatikon ohjaaminen. Monen myyjän ja pöydän mahdollisuus. Tilauksen ja ennakkomaksun mahdollisuudet.

210

73.50

Tuotannon lisäosa varastolle. Kalkylaatio, yhdistelmät. Materiaalin tarve. Tuoteyksikön omakustannuslaskelma. Kulujen jakaminen.

119

41.65

Perusvarat: kuluminen, sisäinen myynti, inventointi, poistot, kortisto, listat.

139

48.65

Vuokralaskelman lisäosa asiakirjoille. Individuaalisten ja ryhmämittareiden näyttöjen rekisteröinti, jakaminen pinta-alan, asukkaiden määrän, näyttöjen mukaan. Laskujen muodostaminen.

145

50.75

Webserveri: hinnaston katselu, tilauksen syöttö brauserilla. Internetin webserveri, oman weblehtien luominen. Ei tarvita erikseen infoserveriä.

243

85.05

Lisäfirma tai lisatyöpaikka. Joka täydentäva tietokone tai yritys.

89

31.15

logo

Tallinn 12618 Akadeemia 21 - G

Myynti: +372-6654214, +372-6654215 e-mail