English pages Russian pages Saada kiri Eetasoftile. suomeksi deutsche Seiten

uudis ~ iseloomustus ~ toetus ~ laadi demo ~ hinnakiri ~ tööpakkumine ~ kassasüsteem ~ interneti kaugtöö server ~ e-kaubandus ~ üüriarvestus ~ e-mail ~ tagasi esilehele


PROGRAMMI EEVA UUS VÄLJALASE

Telli lisainfot|Uus kasutajaliides| |Kiirsisestus| |Muudetavad sisend- ja väljundvormid| |Palga ja personali analüüs| |Tootmine| |Müük| |Tasumine| |Bilanss, kasum, rahavood| |Programmi erivariandid|

Majandustarkvara “Eeva” on mõeldud ettevõtte majandustegevuse juhtimiseks. Nüüd on Eetasoftil valminud rida uuendusi, mis hõlbustavad Teie tööd Euroopa Liidu kaubandusruumis opereerimisel.

Vahejoon

"Eeva" kasutajaliides

Programmi käivitamisel avaneb uuenenud "Eeva" töölaud, millel asuvad kohandatavad juhtnupud ning erinevate moodulite valikmenüüd.

Ekraani ülaääres paiknevas nupureas on toodud välja enamkasutatavad tegevused nagu arve kirjutamine, maksekorraldus, ostjad jm. Sellele lisanduvad toimingud: dokumendi lisamine, kustutamine, otsimine, trükk.

Programmi kõik osad on omavahel seotud. Näiteks arve allääres lukuga nupule vajutus kinnitab dokumendi. Tulemus kajastub kohe kõigis aruannetes.

Programmi loomisel on arvestatud asjaoluga, et inimene on ekslik. Seetõttu on loodud võimalused valesti sisestatud dokumentide parandamiseks, kui periood pole lõpetatud. Arve vabastamiseks piisab, kui vajutada uuesti lukuga nupule.

Tähtis on, et korraga võib töötada mitme perioodiga. Eesti raamatupidamisseaduse järgi tuleb aastaaruanne esitada 1. juuliks. Seetõttu lubab programm paralleelselt jooksva tööga lõpetada ka eelmist aastat.

Programmi akendes võivad lisaks dokumentidele ja aruannetele paikneda ka graafikud, töötajate pildid jm. Aruannete ekraanil vaatamisel on võimalik valida nelja erineva suurenduse vahel.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

KIIRSISESTUS

Kasutusele on võetud uudne kiirvaliku tehnoloogia. See meetod lubab täielikult loobuda raskesti meeldejäävate koodide süsteemide kasutamisest.

Sisestus põhineb asjaolul, et kõige loomulikum viis näiteks ettevõtte nimetuse sisestamiseks on see lihtsalt sisse viia.

Näiteks tähtede “Alm” sisestamisel täidab programm välja firma täieliku nimetusega. Loomulikult on võimalik valida ka kolmnurgaga avanevast rippmenüüst või ostjate nimekirjast. Juba lühiajalisel programmiga töötamisel tõstab kiirsisestus oluliselt töökiirust.

Programmi värskeimas versioonis saab kliendi andmed ühe nupuvajutusega sisse lugeda otse Äriregistri andmebaasist. Selleks tuleb Eeva kliendi tabelisse vaid sisestada kliendi nimi või nime osa ja vajutada nupule "Loe andmed registritest". Nii saab kiiresti ja vigadeta sisestada klientide kontaktandmed, samuti registrikoodi ja KMKR numbri.

Samuti on võimalik ühe nupuvajutusega lugeda Eevasse sisse Euroopa Keskpanga päevakursid.

Uues programmis on ka eraldi päring SwedPanga laekumiste lugemiseks. See loeb SwedPanga laekumised sisse ning seob ettemaksed arvete tasumisega, kasutades kliendipõhist viitenumbrit.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

MUUDETAVAD SISEND- JA VÄLJUNDVORMID

Hiire parema nupuga avanevas menüüs pakub programm võimalusi vastava akna kujundamiseks.

Lisandunud on võimalus, et kasutaja saab ise muuta sisestusvorme ning lisada tabelitesse juurde vajalikke välju. See on oluline näiteks kaupade või toodete eriomaduste kirjeldamiseks või endale sobiva arve vormi kujundamiseks.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

PALGA JA PERSONALI ANALÜÜS

Integreeritud palga- ja personaliarvestus on traditsiooniliselt olnud “Eeva” tugev külg. Nüüd on lisaks tavapärasele maksuraamatupidamisele lisandunud analüüs firmajuhi vaatenurgast. Selleks saab palgasummad (valmiskirjeldatud erinevaid tulusid ja kulusid on programmis saja ringis, neid saab lisada ja muuta) jagada gruppidesse. Töötajad saab jagada osakondadesse ja ametitesse. Nende põhjal saab teha analüüsi, palkade, puhkuste ja haiguste kohta. See lubab vastata küsimusele: kellele kui palju palka maksta.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

TOOTMINE

Uus laoga integreeritud tootmise moodul lubab leida toote täpsusega omahinda. Võimalik on pidada arvestust paljude ladude ja tootmisüksuste lõikes, koostada kalkulatsioone, leida plaanilist kulu, pidada arvestust komplektide lõikes.

e-uudis2.gif (2461 bytes)

Kulud toodangule jagunevad kaheks: otsekulud ja üldkulud. Otsekulu saab materjali kuluks kandmisel kohe näidata. Tootmise moodulis sisaldub üldkulu jaotamise tabel, mis lubab kaudseid kulusid jaotada toodetele erinevate kriteeriumite alusel.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

MÜÜK

Müügi-ostu moodul lubab sisestada tellimusi, saatelehti, arveid. Programmi koostisse kuulub ka poe kassa süsteem, mis lubab kasutada vastavat osa kassaaparaadina. Siin on tähtis jällegi integreeritus: päeva arved kajastuvad kohe tasumata arvetes, jaemüük kajastub laekunud rahas.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

TASUMINE

Ostu- ja müügireskontros sisalduvad võimalused arveldusteks erinevates valuutades (arvet võib tasuda ka teises rahas, programm leiab automaatselt kursivahed), võimalused koostada kreeditarvet, miinusarvet (kui ei saa hästi kindlaks teha, millist arvet krediteeritakse) jm.

Realiseeritud on erimetoodika Eesti käibemaksuseadusele vastavate ettemaksuarvete ja ettemaksete arvelduseks. Oletame näiteks, et ostja oli kuu alguses ühe summa võlgu, talle kirjutati kuu jooksul arveid ja saatelehti teise summa eest ning ta maksab hoopis kolmanda summa. Programm eraldab sellest ise võla osa (käibemaks juba makstud), realisatsiooni osa (käibemaks makstakse arvete järgi) ja ettemakse osa (käibemaks tuleb maksta ettemakse järgi). Kui trükkida välja käibedeklaratsiooni blankett, siis on see täidetud õigete andmetega ja selle võib kohe esitada.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

BILANSS, KASUM, RAHAVOOD

Programmis on olemas enamik Eestis kasutatavaid aruandeid. Lisandunud on rahavoogude aruanne. Selles on toodud rahavood äritegevusest, finantseerimisest ja investeerimisest. Operatiivseks jälgimiseks võib sisse lülitada ka rahavoo jälgimise otsemeetodil.

Aruannete saamise teeb mugavaks see, et kontoplaani muutmisel ei pea neid kõiki uuesti kirjeldama. “Eeva” sisaldab selle vältimiseks elegantse lahenduse: konto sisestamisel saab tema juures näidata ära kontoklassi. Selle alusel programm “teab”, mis kontoga on tegu ja oskab seda kasutada kõigis vajalikes aruannetes.

Tähtis on kahepoolsete kontode olemasolu. Näiteks käibemaksu arvestuses võib olla nii võlg kui ettemakse, ostjate kontol võivad olla samuti nii võlad kui ka ettemaksed. Programm oskab neid saldosid intelligentselt paigutada vastavalt tulemusele bilansi aktivasse või passivasse, ilma et peaks tülikaid täiendavaid kandeid tegema.

Aruandeid saab koos ümardamisega nii täiskroonides kui ka tuhandetes kroonides, kasumiaruandes ja rahavoogude aruandes on võimalik saada võrdlust muu perioodiga.

Programm koostab automaatselt aastaaruande äriregistrile koos kohustuslike lisadega.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

Eeva Riigitarkvara

Vaadeldud programmidest on olemas ka riigi kontoplaaniga variant. See sisaldab kehtima hakanud uue kontoplaani, kassakulu arvestuse, palgaarvestuse, bilansivormi jm.logo

Tallinn 12618 Akadeemia 21 - G

Tugi: 6654214, 6654215 e-mail