English pages Russian pages Saada kiri Eetasoftile. suomeksi deutsche Seiten

uudis ~ iseloomustus ~ toetus ~ laadi demo ~ hinnakiri kassasüsteem ~ interneti kaugtöö server ~ e-kaubandus ~ üüriarvestus ~ e-mail ~ tagasi esilehele Palga uuendused Finantsi uuednused


EEVa MAJANDUSTARKVARA 

More information|programmi koostisosad| |pearaamat| |dokumendid| |ladu ja põhivara| |palk ja personal| |interneti kaugtöö server| |e-tellimiskeskus| |Eeva kasutusvaldkonnad| |Eeva versioonid| |muud võimalused| |tehnilised andmed|

Eeva Majandustarkvara on ettevõtte tegevust hõlmav terviklik infosüsteem.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

PROGRAMMI KOOSTISOSAD

PEARAAMAT

HULGILADU

MÜÜGI - OSTURESKONTRO

PALK, PERSONAL

PANK, KASSA, KULU DOKUMENDID, LEPINGUD

KASSASÜSTEEM

ÜÜRIARVESTUS

TOOTMINE. OMAHINNA LEIDMINE

PÕHIVARA

TELEHANSA.net JA U-net ÜHENDUSMOODULID

INTERNETI KAUGTÖÖ SERVER

MAKSETERMINAL

E-TELLIMISKESKUS

Eelpool kirjeldatud osad on koondatud järgnevatesse moodulitesse:

Kõik moodulid töötavad koos

Programmi osad on täielikult integreeritud. Näiteks palgasüsteemis arvutatud palgast moodustatakse automaatselt maksekorraldused dokumentide osasse.

Palju valmis aruandeid

Programmi eeliseks on enamike Eestis vajalike aruannete olemasolu: pole vaja midagi kujundada, võib kohe tööle hakata. Ka juhul, kui lisate või kustutate kontosid, pole vaja aruandeid muuta. Erinevaid aruandeid on võimaik vastavalt Teie ettevõtte vajaduste järele kujundada. Programm sisaldab ka valmis kontoplaani ja kõigi Eestis tegutsevate pankade Swift koode.

Rahvusvaheline versioon

Programmist on olemas rahvusvaheline versioon inglise, vene, läti, saksa ja soome keeles.

Näiteks saavad kaupade nimetused nii eesti täpitähtedega kui ka vene keeles.

Programm saab korraga suhelda erinevates keeltes kasutajatega: igale kasutajale saab määrata oma keele.

Kasutajasõbralikkus

Meie pakutav tarkvara arvestab, et inimene võib eksida. Valet sisestust on võimalik parandada ning kinnitatud dokumente muuta arvestades head raamatupidamistava.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

PEARAAMAT

Eeva pearaamatu alamsüsteem on programmi keskne osa, kuhu tulevad automaatselt teistest alamsüsteemidest moodustatud lausendid. Samuti saab sinna lisada lausendeid ka käsitsi.

Pearaamatut kasutatakse raamatupidamise, maksu- ja finantsaruannete saamiseks.

Graafilised väljundid lubavad analüüsida teie ettevõtte tegevust eriti ülevaatlikult.

Ostjate ja hankijate kontodel saab vaadata võlgnevusi, kas ettevõtete või arvete tasemel.

Eeva lubab koostada pearaamatut mitmes erinevas masinas ja siis lausendite tabelid kokku tuua ühte masinasse, kus tehakse teie firma tervikbilanss.

Valuutaarvestus

Pearaamatu kontod võivad olla ka erinevates rahaühikutes. Eeva võib moodustada kursimuutustest tulenevaid lausendeid.

Klassifikaatorid

Programm lubab arvestust pidada erinevat liiki klassifikaatorite lõikes. Klassifikaator kuulub mingi konto juurde ja teda võib vaadelda kui kontonumbri jätku. Igal klassifikaatoril on oma algsaldo, oma käibed, talle leitakse oma lõppsaldo. Klassifikaatorid annavad hea võimaluse analüüsida müüki, lepingute täitmist vms. Näiteks võib esimeseks klassifikaatori liigiks (objektiks) olla kauplused ja teiseks liigiks (subjektiks) isik, kes müüs. Kui müüja müüb erinevates kauplustes, saate kokkuvõtteid nii kaupluste kui ka müüjate lõikes.

Eelarve

Kontodele saab kehtestada eelarve ja jälgida eelarve täitmist.

Konsolideerimine

Programm sisaldab võimaluse erinevate ettevõtete bilansside ja kasumiaruande konsolideerimiseks. Ette saab anda osalusprotsendi. Kontserni sisekäive elimineeritakse automaatselt.

Finantsnäitajate analüüs

Finantsnäitajate aruanne toob võrdlevalt välja ettevõtte olulisemad näitajad. Seda saab kasutada tegevuse analüüsiks.

Valmis aruanded:

Päevaraamat

Pearaamat

Käibeandmikud kuupäevade, klientide, arvete, klassifikaatorite lõikes

Käibedeklaratsioon

Kasumiaruanne

Rahavood.

Bilanss

e-tripr.jpg (1551 bytes)

DOKUMENDID

Alamsüsteem "Dokumendid" hõlmab müügi-ostureskontro ja mitmesugused raamatupidamise dokumendid.

Siin toimub dokumentide sisestamine, trükk, arvete, kassa-, panga- ja avansiraamatute trükk, infovahetus pangaga, arvete tasumise jälgimine, dokumentide konteerimine pearaamatusse.

Ostu-müügiarved. Ettemaksuarved. Kreeditarved.

Ostu-müügireskontro. Rahavoo ennustus.

Kassaorderid

Maksekorraldused

Avansiaruanded

Pangaprogrammide side: maksekorralduste ja välismaksekorralduste saatmine

Aruanded:

Arvelduste seis. Arvete tasumine.

Rahavoo prognoos

Intrastati aruanded, Intrastati kontroll

Lepingute koostamine ja trükk

e-tripr.jpg (1551 bytes)

LADU JA PÕHIVARA

Kaubandus:

Saateleht, vastuvõtuakt, kuluks kandmine

Müügi- ja ostutellimused

Kaupluste, ladude ja toitlustuskohtade omavahelised käibed.Erinevad müügihinnad.

Kassamüük.

Hinnakujundus baasmüügihinna ja hinnakirjade järgi.

Pakkumiste arvestus

Tootmine:

Toodangu kalkulatsioonid

Materjali plaaniline ja tegelik kulu toodangule

Tootmise planeerimine, tellimuste leidmine

Komplektid

Põhivara:

Põhivara

Vastuvõtuakt, väljastus, sisekäive, kuluks kandmine

Amortisatsiooni arvestus, aruanded

Põhivahendi kaart

Laohinna arvestamisel kasutatavad meetodid:

Keskmine hind

FIFO

Analüüs:

Palju erinevaid pingeridu (enim müüdud kaubad, enim ostnud kliendid jne)

Müügikäive ja kasum kuude, päevade, klientide lõikes

Müügi võrdlus

e-tripr.jpg (1551 bytes)

PALK, PERSONAL

Palgaarvestuse väljunddokumentideks on:

Ühine palgaleht

Eraldi palgalehed igale inimesele

Palgalipikud

Palga koondtabelid

Palgakaardid

Üksikisiku tulumaksu õiendid

Maksudeklaratsioon

Palga saab konteerida vastavalt Teie poolt näidatud kirjeldusele.

Püsisummade tabelisse sisestate isikute palgad ja kinnipidamised. Selle alusel lisab programm vastavatesse väljamaksetesse need tasud juurde.

Puhkustasude arvutamisel sisestate puudumise perioodi ning vajadusel ka protsendi ja mittetasustatavate päevade arvu. Nende alusel leiab programm kuus makstava tasu, samuti arvestab neid ajapalga arvutamisel.

Palgakaardi trükk vabastab teid käsitsi isikute palgaarvestuse kaartide pidamisest.

Palgasüsteem sisaldab mitmeid mugavaid lahendusi, mis tEevad Teie töö oluliselt kiiremaks:

Palkade jm. perioodiliste summade automaatne arvestamine: palgad võivad muutuda kuu keskel.

Automaatsed kuu ümberarvestuse võimalused: palgad võivad muutuda tagantjärele.

Puhkuste jm. summade automaatne arvutamine kuupäevade järgi.

Palgasummade määramine valemite abil. Puhkustasu jm. summasid võib arvutada täpselt nii, nagu vaja.

Palgaarvestus ametikohtade järgi: isik võib olla erinevatel ametikohtadel, nende palku ja puhkuseid arvestatakse sõltumatult.

Tööpäevade ja töötundide jälgimine statistika jaoks.

Summade kirjelduse tabelis paiknevad üle 80 erineva palgasumma kirjeldused. Neid saab vajadusel lisada juurde või muuta.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

EEVA KLIENT-SERVER

Eevaga saab töötada ka läbi Interneti. Selleks läheb vaja Eeva klient-serverit. Selle kasutamisel on üks programm ühes masinas ning kasutajad kasutavad seda nagu tavalist Eevat. Klient-serveri moodul põhineb maailmas laialt levinud PostgreSQL andmebaasil. Tehtud muutused on kohe nähtavad teistele kasutajatele.

server.jpg (1551 bytes)

Eeva klient-serveri moodul võimaldab teha enamikke programmi toiminguid reaalajas, asukohast olenemata. Tingimuseks on vaid Interneti ja seadistatud masina olemasolu.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

E-TELLIMISKESKUS

Eevat saab edukalt kasutada ka veebikaubanduses. Eeva e-tellimiskeskus sisaldab veebiserveris paiknevat ostukeskkonda. Sinna saab paigutada kaubad koos piltidega, tootepuu ja ostukorvi koos tellimuse vormistamisega.

veebipoe demo.jpg

Veebiserveris paiknevad andmed sünkroniseeritakse Eeva e-poe liidese abil ettevõtte sisevõrgus paikneva osaga. Võimas sisuhaldustarkvara võimaldab kujundada ettevõtte dünaamilise kodulehe koos paljude võimalustega.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

PROGRAMMI KASUTUSVALDKONNAD

Raamatupidamine:

Väikeettevõtte raamatupidamine algdokumentidest bilansini.

Mitme firma versioonid raamatupidamis- ja audiitorfirmadele

Suurtele ettevõtetele: Kulude ja tulude arvestus klassifikaatorite lõikes.

Kulude jaotamine

Kontserniversioon kontserni koondbilansi saamiseks

Kaubandus:

Hulgimüük. Eeva varade süsteemi kasutatakse hulgilaona, kus toimub kauba vastuvõtt, sisekäive, kuluks kandmine, müügiarved, tasumise jälgimine, müügikatte analüüs, graafiline analüüs. Kreedit- ja ettemaksuarved.

Jaemüük. Eeva lubab teostada jaemüügi arvestust. Võimalik on jälgida kauba liikumist ladudest poodidesse, toitlustuskohtadesse ja tagasi. Igal kohal võib olla erinev hinnalisand. Võimalik on teha ümberhindlusi.

E-kaubandus. Tootepuu, toodete pildid. Kaupade otsing, tellimuse esitamine. Töötab veebiserveris. Andmete ühildumine ettevõttes paikneva Eevaga. Baseerub sisuhaldussüsteemil, mis lubab luua ettevõtte tervikliku kodulehe.

Laoarvestus:

Saateleht, vastuvõtuakt, sisekäive

Kuluks kandmine

Keskmise hinna arvutus

Erinevad valuutad

Tootmine:

Toodangu kalkulatsioon

Tegelik ja normatiivne kulu

Tooteühiku omahind

Ehitus:

Eelarvete, pakkumiste, kalkulatsioonide koostamine

Projektipõhine arvestamine

Autoteenindus:

Remondilehed ja andmebaas remontide ajaloost. (Võimalik saada selge ülevaade juba tehtud töödest)

Töökäsud ja töömeeste aja planeerimine

Varuosade analoogide leidmine

Transpordifirmadele:

Sõidulehed

Autode kuluarvestus

Marsruutide koostamine, kauba laadimine marsruudi järgi.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

PROGRAMMI VERSIOONID

Eeva töötab operatsioonisüsteemi Microsoft Windows keskkonnas, kasutades Windowsi standardset kasutajaliidest. Võimalik on kasutada muudetavaid kirjatüüpe sisestusel ja väljundvormides, väljundvormidele võib lisada firma logo jm. pilte.


Eeva lubab paljudel kasutajatel töötada ühiste andmetega. Samaaegselt saab näiteks arveid kirjutada mitu kasutajat.

Eeva mitme firma versioon lubab ühe programmi koopiaga teha mitme ettevõtte või sama ettevõtte erinevate osade raamatupidamist. Firmadele ühised andmed paiknevad ühiste andmete kataloogis. Igale firmale erilised andmed paiknevad selle firma kataloogis.

Eeva hajusversioonid lubavad programmi kasutada üheaegselt erinevatel arvutitel ja andmeid kas võrgu kaudu või andmekandjate abil viia ühest masinast teise. Üheaegselt võib infot sisestada ka samadesse alamsüsteemidesse. Näiteks võib arveid koostada paljudel masinatel ja siis teistest masinates koostatud dokumendid tuua kokku ühte või mitmesse masinasse.

e-tripr.jpg (1551 bytes)

MUUD VÕIMALUSED

Täielik vastavus uue raamatupidamisseadusega.

Arvestus kontode, kuut erinevat liiki klassifikaatorite, klientide, dokumentide, valuutade kaupa.

Andmekaitse: paroolid, kindlustuskoopiad, taastamine.

Müügi, finantsanalüüsi jm. graafikud, diagrammid.

Kasutaja poolt muudetavad arvutuseeskirjad, väljundvormid, päringud, graafikud.

Graafiline analüüs

Võimalik ise kujundada sisestusmakette

Võimalik lisada andmebaasidesse juurde lisavälju

e-tripr.jpg (1551 bytes)

TEHNILISED ANDMED

Vajalik ruum kõvakettal: 80 MB

Dokumentatsioon: Põhjalik kasutamisjuhend (1000 lk)logo

Tallinn 12618 Akadeemia 21 - G

Tugi Tallinnas: 6654214, 6654215 e-mail

Tugi Tartus: Tel. 5083802 e-mail